Có cách liên hệ LEX VN đến lấy hàng trực tiếp, không qua PSC!

Xem thêm các tin tức khác về vận hành tại đây.

Bài viết trước

Khóa huấn luyện “One Community, One Power” dành riêng cho Leader & Đại sứ Lazada Seller Club

Bài viết sau

Đăng ký Flash Sale "dễ được duyệt & trợ giá" chỉ tại đây! [Kèm Top SKU tiềm năng & dung lượng bán]

Bài viết liên quan