PODCAST


PODCAST: TÂM TÌNH ECOM

Chuỗi Q&A podcast đầu tiên dành riêng cho Nhà Bán hàng Thương mại điện tử, nhằm kết nối những đam mê kinh doanh trực tuyến, chia sẻ & giải đáp mọi khó khăn, thắc mắc lẫn những vui – buồn khi bán hàng trên Lazada.

CÁC TẬP MỚI NHẤT