Ngành Tiêu dùng nhanh – Lịch chiến dịch tháng 10: Cập nhật toàn bộ Cổng đăng kí tại đây

Trong tháng 10 có những chiến dịch nào cần chú ý cho từng nhóm ngành một? Tất cả đã được tổng hợp đầy đủ, nằm lòng ngay để thế chủ động về tay anh chị nhé!

Trong tháng 10 có những chiến dịch nào cần chú ý trong ngành tiêu dùng nhanh? Tất cả đã được tổng hợp đầy đủ, nằm lòng ngay để thế chủ động về tay anh chị nhé!

Bài viết trước

Những khoảnh khắc tự hào Lễ Tôn Vinh Doanh Nhân Công Nghệ Việt Nam 2022

Bài viết sau

Tổng kết 3 tháng Siêu hội “Úp sản phẩm” - Theo dõi hết tại Trạm cập nhật kết quả Giải thưởng

Bài viết liên quan